Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2012

6554 439f
Reposted fromhermina hermina
1968 bdde
Reposted fromintrigante intrigante viairrespective irrespective

August 01 2012

Chcę, żebyś wiedział (choć naprawdę nie wiem, do czego może Ci się przydać ta wiedza), że jesteś jedynym mężczyzną, który mnie dotyka. Także w moich myślach.
— J.L. Wiśniewski
Reposted frompiksele piksele
Reposted frompiksele piksele
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromrichardm richardm viapiksele piksele
Boję się, że Ty wcale tego moje kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz - ja i sobie nie zrobię śniadania.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromimponderabilia imponderabilia viapiksele piksele
Dopiero kiedy piekielnie boisz się o kogoś, kiedy niepokój nie pozwala ci oddychać, strach zatyka arterie i odbiera rozum, dopiero wtedy, moja mała, ty kochasz naprawdę.
— Krystyna Siesicka: "W stronę tamtego lasu"
Reposted frompiksele piksele
8853 f01a 500
Reposted fromuoun uoun viaMagnolia11 Magnolia11
Gdy piję, to na umór; gdy palę, kopcę jak smok; gdy kocham, tracę rozum, a gdy pracuję, zabijam się... Nic nie robię spokojnie, normalnie, ja...
— Anna Gavalda: "Po prostu razem"
Reposted frompiksele piksele
5620 7696
Reposted fromaspazja aspazja vianoisetales noisetales

Kiedy się szumem, tłumem, gwarem 
Ludzkie skupiska ustokrotnią 
Najdroższym na świecie towarem 
Będzie samotność 
Tęsknotą ciszy uciekamy 
W bezludność wyspy, słonce południa 
Lecz kiedy na niej zamieszkamy 
Wyspa przestanie być bezludna 
Przybędzie z nami trud i strach 
Niewola dat, historii schemat 

Jak pięknie wiatr układa piach 
Tam gdzie nas nie ma

— Jonasz Kofta
Reposted fromulotnosc ulotnosc viapiksele piksele
Reposted fromiminlove iminlove viatwice twice

July 30 2012

8678 a74b
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viapimpmyheart pimpmyheart
„Jeśli czujesz, że ktoś się od ciebie oddala, nie goń go, bo zacznie ci uciekać.”
— Wystarczy ,że jesteś
Reposted fromMulatka Mulatka viairrespective irrespective

Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girl's insane
Choose your last words
This is the last time
Cause you and I
We were born to die
— Lana Del Rey
5211 6b85
- wiesz co jest w tej chwili najpiękniejsze...?
...to dziwne uczucie, że gdy będę ją wspominała,
będzie ona jeszcze piękniejsza
niż jest w tym momencie...
Zachodzące powoli słońce,
niekończące się pola
zboża
ozłacane promieniami
chyba wolności bo
cudownie było galopować przez wolność.
Być wolnym.
Play fullscreen
Reposted bysmyrrrirrespectiveberewereviva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl